Het klimaat verandert

mier
Klimaatchaos in het zuiden: wie betaalt de rekening? - NL

mierHet klimaat verandert al altijd, sinds het ontstaan van de aarde. Maar de laatste jaren  warmt de aarde wel heel snel op.

mierMet die opwarming  hebben wij iets te maken. Uitlaatgassen van auto’s zijn een eerste voorbeeld, maar we maken en verbruiken ook enorm veel dingen. Kijk maar even rond je: computers, kleding, gsm, schoenen, schoolboeken, verwarming voor onze huizen, voeding, tafels, papier, …  Bij de productie van al deze dingen stoten we veel broeikasgassen uit, zoals  CO2 en methaan. Die gassen zorgen voor de opwarming van de aarde.

mierDe opwarming van de aarde zorgt voor klimaatsveranderingen. De gevolgen van de klimaatveranderingen laten zich duidelijk voelen op verschillende plaatsen op onze wereldbol: overstromingen, stormen, droogte, smeltende gletsjers, stijging van de zeespiegel,…

mierDit heeft natuurlijk grote gevolgen voor de mensen die daar wonen. Bij overstromingen verdrinken er  mensen en gaan er huizen kapot, maar worden ook  landbouwgebieden vernield wat tot hongersnood kan leiden. Ook ziektes kunnen uitbreken. Droogte zorgt er dan weer voor dat landbouwgrond woestijn wordt en het vee sterft waardoor vele boeren hun bron van inkomsten kwijt zijn. In bepaalde kustgebieden moeten de mensen zelfs verhuizen omdat de stijging van de zeespiegel hele dorpen laat verdwijnen. Mensen die moeten verhuizen omdat de gevolgen van het veranderende klimaat te ernstig worden, noemen we klimaatmigranten.

mierOok dieren krijgen het moeilijk wanneer het klimaat verandert. Het smelten van de ijskappen op de Noordpool maakt het voor ijsberen bijvoorbeeld steeds moeilijker hun jachtgebied te bereiken.  Zeeschildpadden leggen hun eieren op een warm strand, maar wat gebeurt er als de zeespiegel stijgt en het strand er niet meer is? Sommige dieren kunnen zich aanpassen, andere diersoorten zullen uitsterven.

mierVreemd genoeg zijn de grootste vervuilers, zoals  België,  niet de grootste slachtoffers van de klimaatveranderingen. Het zijn vooral mensen in armere gebieden  op aarde die de rekening betalen.

mier
Zouden we met zijn allen minder CO2 kunnen uitstoten?

Websites en extra filmpjes